Dr. Molnár Alexandra Ügyvéd

BEMUTATKOZÁS
Dr. Molnár Alexandra budapesti ügyvéd vagyok. Jogi diplomámat summa cum laude minősítéssel szereztem meg, és jogászi pályámat ügyvédjelöltként kezdtem. A jelölti évek után alkalmazott ügyvéd lettem, de hamarosan megnyitottam saját ügyvédi irodámat. Kislányom közösségbe kerülése után jogtanácsosként helyezkedtem el előbb egy közepes méretű szervezet jogi főosztályán, majd egy nagyvállalat iparjogvédelmi főosztályán. A jogtanácsosi évek alatt vált nyilvánvalóvá, hogy számomra a hatékonyság, a konstruktív hozzáállás és az ügyfélközpontúság olyan mindenek felett álló értékek, amelyeket vallok és amelyeket leginkább szervezeti korlátozásoktól mentesen tudok legoptimálisabban a munkám során érvényesíteni. Ezért jelenleg ismét a saját ügyvédi irodám keretei között, ügyvédként dolgozom.
Tagja vagyok: a Budapesti Ügyvédi Kamarának, a Magyar Szerzői és Iparjogvédelmi Egyesületnek, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek és a Magyar Védjegyegyesületnek.

SZAKTERÜLETEK

Szellemi alkotások joga

A szellemi alkotások joga iránt már az egyetemi éveim alatt elköteleződést éreztem (hálás köszönet érte kiváló tanáromnak, dr. Faludi Gábornak), és pályám során az egyes munkahelyeken való elhelyezkedéseimet is döntően ez az érdeklődésem motiválta. Szakmai ismereteim és tapasztalataim alapján mind a szerzői jog területén (legyen az kisjogos vagy nagyjogos felhasználás), mind az iparjogvédelem területén (védjegyek, formatervezési minta-oltalom, szabadalom) állok ügyfeleim rendelkezésére jogi tanácsadással és bírósági, hatósági eljárás során történő jogi képviselettel.

Ingatlanügyek

Legyen szó ingatlan eladásáról, vételéről, megterheléséről, bérletéről, vagy más, ingatlant is érintő (pl. öröklési, tartási szerződés) szerződésről –az ügyfelek állok rendelkezésére a megfelelő stratégia és jogi megoldások megtalálásában, okiratszerkesztésben és a szükséges földhivatali vagy egyéb eljárásban.

Gazdasági társaságok

Gazdasági társaságok és civil szervezetek létesítésével és változás-bejegyzésével kapcsolatos eljárások. Óvodai alapítványtól a sportkedvelő egyesületig, egyszerű betéti társaságtól a többszemélyes korlátolt felelősségű társaságig, mindenféle jogi személyek alapításával, adataik változásainak bejegyzésével és megszüntetésükkel kapcsolatos eljárásokban az ügyvédi iroda jogi segítséget nyújt.

Peres ügyek

Bár tevékenységem során törekszem az érdekelt felek közötti békés megegyezés és a jogviszony egyezséggel történő megszüntetésének elősegítésére, ha ez valamiért nem lehetséges, jogi segítségért fordulhat az irodához peres és nem peres eljárásokban is. Így az ügyvédi iroda tevékenysége kiterjed ezekre a szolgáltatásokra is: felszólító levelek készítése és küldése, fizetési meghagyásos eljárások indítása, vagy éppen fizetési meghagyás ellen ellentmondás benyújtása, végrehajtási eljárás megindítása vagy felszámolási és csődeljárások lefolytatása iránti kérelmek elkészítése és jogi képviselet ellátása, polgári jogi és egyéb perek indítása, jogi képviselet ellátása.

Dr. Molnár Alexandra önéletrajz:

  • 2020 -tól ügyvéd – Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda
  • 2017-2019 jogtanácsos – Richter Gedeon Nyrt.
  • 2011-2017 jogtanácsos - Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, Budapest
  • 2005-2011 ügyvéd – Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda
  • 2004-2005 alkalmazott ügyvéd - Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
  • 2000-2004 ügyvédjelölt - Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
  • 1995-2000 jogász - Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, summa cum laude
  • Kapcsolat